Professional Real Estate Services
 

Grondbehoefte wordt groter in Nederland

Investeren in grond was vroeger met name weggelegd voor banken, gemeenten en projectontwikkelaars. Tegenwoordig investeren particulieren ook in strategisch gelegen agrarische grond. Dat is niet verwonderlijk volgens Anthony Dermot Pieters, specialist op het gebied van grondbeleggingen. Grond kan niet worden bijgedrukt zoals dit wel gebeurt bij geld, aandelen of obligaties. Beleggingsguru’s wijzen steeds vaker op de interessante aspecten van grond en goud. Goud heeft alleen als nadeel dat er een aanzienlijke prijscorrectie kan optreden wanneer de schuldencrisis eenmaal bezworen is.

Dermot Pieters: Grond is schaars

Grond is schaars. Er komt geen grond bij, het aanbod van strategisch agrarische gronden is eindig maar de vraag naar strategisch gelegen gronden stijgt. Uit statistieken van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat de Nederlandse bevolking tot 2040 zal toenemen naar 17.8 miljoen inwoners. Er is momenteel een groeiend tekort aan woningen. Volgens ABF research zal het woningtekort verdubbelen naar 300.000 woningen in 2020. ‘‘Er zal daarom veel grond nodig zijn voor woningen die gebouwd moeten worden in allerlei segmenten’’, aldus Anthony Dermot Pieters.

Waarom investeren in strategisch gelegen agrarische grond?

Waarom investeren mensen in strategisch gelegen agrarische grondposities? Anthony Dermot Pieters geeft aan dat er meerdere redenen zijn om geld te investeren in grond. Met de euro/ banken crisis blijken banken geen veilige haven meer. Wanneer men investeert in grond wordt de grond een aanwijsbaar en tastbaar eigendom. Dit geeft zekerheid ten aanzien van de belegging. Nadat de grond eigendom is, is grond vrij verhandelbaar. De winst die hier behaald kan worden is onbelast in privé. Naast de zekerheid van eigendom zijn er meerdere voordelen bij een grondinvestering. Anthony Dermot Pieters geeft aan dat agrarische grond betaalbaar, tastbaar en veilig is. Grond kan namelijk niet failliet.Beleggen in grond is een lange termijn investering. “Niet doen dus wanneer je weet dat je de investering snel liquide moet hebben”, zegt Anthony Dermot Pieters.

Risico’s van de grondmarkt volgens Dermot Pieters

Naast de grote voordelen die te behalen zijn op de grondmarkt zijn er ook een aantal risico’s. De verkoopopbrengst van een stuk grond kan natuurlijk altijd lager uitvallen dan verwacht. De kansen op een bestemmingswijziging zijn lastig in te schatten. Een bestemmingsplan kan zich niet - of veel later dan verwacht voordoen. Tevens is investeren in strategisch gelegen grond een lange termijn investering. Dit maakt investeren in strategisch agrarisch gelegen grond minder liquide dan investeren in goud en aandelen. “Investeren in strategisch gelegen grond creëert geen cashflow, er zijn geen tussentijdse inkomsten”, aldus Anthony Dermot Pieters.

Meer artikelen van Dermot Pieters

- Investeer in een beperkte hoeveelheid grond
- Groei van de bevolking maakt grond interessante investering
- Investeer in tastbare grond